Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Over ons

Onze volledige naam is:

Stichting De Fakkel Hoogeveen

Doelstelling:

Het bevorderen en verspreiden van het christelijk geloof in zijn algemeenheid; het exploiteren van een detailhandel in evangelische boeken en lectuur, bijbels en beeld- en geluidsdragers; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan:

We willen u graag een goed beeld geven van wie we zijn, wat we doen en waarom we dat doen.
In ons beleidsplan is dit als volgt (nogal formeel) verwoord.

Introductie

De stichting is opgericht om het christelijk geloof in zijn algemeenheid te bevorderen en verspreiden. Daartoe exploiteren we een detailhandel in evangelische boeken en lectuur, bijbels en beeld- en geluidsdragers. Maar ook kunnen we daartoe andere acties opzetten. Ook willen we doormiddel van het verwerven van giften de blijvende exploitatie van de detailhandel bevorderen. We hebben geen winstoogmerk en werken uitsluitend met (onbetaalde)vrijwilligers

Werkzaamheden

De stichting wil haar doel bereiken door de exploitatie van de detailhandel. Aanvullend kan de stichting andere initiatieven ontplooien met als doel om fondsen te verwerven om de exploitatie te kunnen waarborgen. Hierbij speelt in alle gevallen dat er zo efficiënt mogelijk gebruik dient te worden gemaakt van de financiële middelen en de inzet van de bestuursleden en vrijwilligers. Er is gekozen voor een bestuur van drie personen.

Ook het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. In de statuten is dit als volgt geformuleerd:

Artikel 3 – lid 5 (uit de Statuten)
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Wijze waarop de stichting gelden verwerft

Ter financiering van de doelstellingen zal de stichting een detailhandel exploiteren. Daarnaast kan zij zich richten op potentiële donateurs. Het gaat hier om personen of bedrijven die de doelstellingen van de stichting een warm hart toe dragen en bereid zijn eenmalig of mogelijk jaarlijks een donatie te doen. Ook zal worden gewezen op de mogelijkheid om middels testament de stichting te ondersteunen.

Naast het zoeken van donateurs (al dan niet via schenking of testament) bestaat ook de mogelijkheid dat de stichting zelf activiteiten ontplooid om extra financiële middelen te werven.
Let op: de stichting heeft geen ANBI-status.

Het beheer van het vermogen van de stichting

De gelden die de stichting ontvangt, dienen maximaal gebruikt te worden voor de blijvende exploitatie van de detailhandel. De stichting zal enkel vermogen aanhouden voor zover dit nodig is om de stichting in stand te houden. Vermogen dat niet nodig is om de stichting in stand te houden, zal worden gebruikt in overeenstemming met de doelstelling.

Een uitzondering geldt voor de situatie dat de stichting door een schenker de beschikking krijgt over een vermogen met de voorwaarde dat alleen het rendement van dit vermogen mag worden gebruikt ten behoeve van de goede doelen (stamvermogen). In die situatie zal dit stamvermogen op grond van de bepaling door de stichting worden gehandhaafd.

In de situatie dat de stichting zelf een project initieert, kan de stichting een vermogen aanhouden (reserveren) ten behoeve van toekomstige uitgaven van het project.

Contactgegevens:

Bezoekadres: Hoofdstraat 63, 7902 EB te Hoogeveen
Postadres: Lindenlaan 27, 7907AT te Hoogeveen
Telefoon: 0528-264765
E-mail: bestuur@defakkelhoogeveen.nl
IBAN: NL60RBRB8834997573

RSIN/fiscaalnummer:

859324631

Kamer van Koophandel:

73024465

Bestuurssamenstelling:

Jannes Wind, voorzitter

Henk Mulderij, secretaris

Henk Kruizenga, penningmeester.